Onderwijsrecht

Voor onderwijsinstelling is juridisch advies en bijstand eerder noodzaak dan overbodige luxe. Als onderwijsinstelling krijgt u namelijk te maken met vele vraagstukken op verscheidene rechtsgebieden. Door de samenwerking van de juristen van Magna Legal LLP kunnen wij u als onderwijsinstelling optimaal bedien op het gebied van het onderwijsrecht.

Ambtenarenrecht of arbeidsrecht

Het recht betrekking hebbende op onderwijs onderscheidt zich van veel andere rechtsgebieden, doordat er veel verschillende rechtsgebieden van belang zijn in dit vakgebied. U kunt te maken krijgen met arbeidsrecht, maar ook met ambtenarenrecht afhankelijk van de vraag of een school algemeen of bijzonder onderwijs doceert. Als scholengemeenschap kan het natuurlijk voorkomen dat u met beide rechtsgebieden te maken hebt, omdat een school een openbare school kan zijn, waar ambtenarenrecht van toepassing op is. In tegenstelling hierop is een christelijke school weer gebonden aan arbeidsrecht. Magna Legal LLP kan u in beide gevallen bijstaan. 

Ondernemingsrecht

In ander belangrijk onderwerp in het onderwijsrecht zijn ondernemingsrechtelijke aspecten. Ook hierin is Magna Legal LLP gespecialiseerd zodat u met al uw vragen bij ons terecht kunt over eventuele fusies, herstructurering en alle andere ondernemingsrechtelijke aspecten.

De overheid en onderwijs

U krijgt als onderwijsinstelling natuurlijk ook te maken met de overheid. U krijgt subsidie, maar u bent ook gebonden aan wettelijke eisen die de overheid stelt. Zo kunt u te maken krijgen met de wet op het primair onderwijs, wet op het middelbaar beroepsonderwijs of de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Magna Legal LLP

Natuurlijk kunt u ook bij Magna Legal LLP terecht met uw vragen over andere juridische vraagstukken voor onderwijsinstellingen, zoals huurrecht en verbintenissenrecht.  Neem vrijblijvend contact op met Magna Legal LLP voor een gratis intakegesprek om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.