Tot 10.000,- voordeel

Geen formele verplichtingen

Begeleiding instandhouding


Magna Legal is gespecialiseerd in de Limited Liability Partnership. Deze rechtsvorm is bijzonder aantrekkelijk voor beroepsbeoefenaars zoals artsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, architecten en overige. Het is pas sinds enige tijd dat het mogelijk is om van deze rechtsvorm gebruik te kunnen maken en het is hierdoor nog relatief onbekend in Nederland.  Een Limited Liability Partnership kan zowel voor bestaande als nieuwe ondernemingen gebruikt worden.


Wat is een Limited Liability Partnership?

De Limited Liability Partnership is een maatschapachtige rechtsvorm die in het Verenigd Koninkrijk speciaal in het leven is geroepen voor uitoefenaars van een vrij beroep. Inmiddels hebben in het Verenigd Koninkrijk al veel beroepbeoefenaars gebruik gemaakt van deze rechtsvorm en hebben zij al van de voordelen kunnen genieten die deze vorm biedt.


De voordelen van een Limited Liability Partnership

Deze rechtsvorm combineert de voordelen van een besloten vennootschap met de voordelen van een maatschap. Zo heeft u met de Limited Liability Partnership wél rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap, en is uw privévermogen zodoende afgescheiden van het vermogen van de Limited Liability Partnership waardoor eventuele schuldeisers niet zomaar hun vordering op uw privévermogen kunnen verhalen.

De nadelen van een besloten vennootschap komen echter niet terug bij de Limited Liability Partnership; zo heeft u niet te maken met de vele formele verplichtingen die de besloten vennootschap vereist. De Limited Liability Partnership wordt wel op gelijke wijze fiscaal behandeld als de maatschap zelf; het is namelijk fiscaal transparant zodat u geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen en er geen gebruikelijk loonregeling bestaat. De winst van de onderneming wordt rechtstreeks toegerekend aan de partners en zodoende draagt u alleen inkomstenbelasting af.

Bijkomend voordeel voor beroepsbeoefenaars is dat zij in de zin van de wet inkomstenbelasting, in tegenstelling tot niet-beroepsbeoefenaars, wel aangemerkt worden als ondernemer en aanspraak kunnen maken op de ondernemersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Volgens artikel 3.5 van de wet Inkomstenbelasting hoeft u namelijk niet rechtstreeks gebonden te zijn aan de overeenkomsten. De Nederlandse rechtspraak heeft dat inmiddels beaamd.

Voor u als beroepsbeoefenaar betekent dit alles dat u rechtsbescherming heeft met de Limited Liability Partnership en een fiscaal voordeel kunt behalen tot €10.000 per partner bij een winst tot €200.000 per partner.


De rol van Magna Legal

Indien u gebruik wil maken van een LLP als rechtsvorm kan Magna Legal voor u de mogelijkheden bekijken en de rechtsvorm van uw onderneming volledig herstructureren.  Er volgt eerst een intakegesprek waarbij we de mogelijkheden in uw huidige bedrijfsstructuur bekijken, waarna we een fiscale offerte maken waarbij u een goed overzicht kunt krijgen van wat u per persoon ongeveer gaat besparen. Na eventuele vervolgafspraken maken wij een op maat gemaakte Limited Liability Partnership overeenkomst waarbij dit volledig naar uw wensen wordt ingevuld. Magna Legal verzorgt daarna de inschrijving  en oprichting bij the Companies House in Engeland, waarna u zelf in Nederland de door ons aangeleverde stukken aanlevert bij de Kamer van Koophandel. Na dit oprichten koppelen wij u aan accountant die gespecialiseerd is in het afhandelen van de fiscale inbreng.

Magna Legal verzorgd daarna jaarlijks de instandhoudingsverplichtingen in Engeland zoals de annual return, annual account en registered office.


Indien u van deze voordelen gebruik wilt maken kunt u vrijblijvend een gratis intakegesprek bij ons aanvragen. Onderstaande prijzen zijn exclusief btw.