Magna Legal LLP gebruikt persoonsgegevens van cliënten en bezoekers van de website alsmede diegene die de nieuwsbrief ontvangen alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. De gegevens die u aan ons verstrekt zullen dan ook alleen gebruikt worden voor zover dat verband houdt tot onze doeleinden betreffende een bepaalde dienst. Magna Legal verschaft u te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden verwerkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze juristen.


Deze website is opgemaakt door de grafisch ontwerper van Magna Legal - 2015