Magna Legal
 Magna Legal LLP gebruikt persoonsgegevens van cliënten en bezoekers van de website alsmede diegene die de nieuwsbrief ontvangen alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. De gegevens die u aan ons verstrekt zullen dan ook alleen gebruikt worden voor zover dat verband houdt tot onze doeleinden betreffende een bepaalde dienst. Magna Legal verschaft u te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden verwerkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze juristen.


Deze website is opgemaakt door de grafisch ontwerper van Magna Legal - 2015